UPPSALAS FÖRSTA CERTIFIERADE
VENTILATIONSRENGÖRINGS FÖRETAG

Mattias Keisu

Stacks Image 943
Utbildning
Skorstensfejargesäll -03. Skortensfejartekniker -06. Certifierad ventilationsrengörare. Med 8 års erfarenhet av brandskydds- kontroll, ventilationsrengöring samt PBL-besiktningar.

Mikael Gellerhorn

Stacks Image 645
Utbildning
Skorstensfejargesäll -02. Skorstensfejartekniker -06. Med 10 års erfarenhet av sotning, brandskydds-kontroll, ventilationsrengöring samt PBL-besiktning.
UPPLANDS Ventilationstjänst AB jobbar främst med att hjälpa bostadsrättsföreningar, stora som små fastighetsägare med deras ventilations-anläggningar.

Vi ser till att deras ventilationsanläggningar fungerar och upprätthåller en god inomhusmiljö och ett bra brandskydd i lägenheter och samlingslokaler. Rengöring och kontroll bör ske var 3:e eller var 4:e år, beroende på hur ventilationssystemet är uppbyggt.

Upplands ventilationstjänst erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare serviceavtal så att rengöring kan ske konternuerligt. Vi utför även injusteringar samt att OVK-besiktningar blir utförda i rätt tid.

”Var medveten om att luften ute är nästan alltid bättre än den inne”

UPPLANDS Ventilationstjänst AB utför även Plan och bygglags besiktningar, överlåtelse besiktningar vi försäljning, sprängbesiktningar samt konditions-besiktningar av eldstäder med tillhörande skorstenar. Till en viss del sotar vi även större värmecentraler som tex pellets anläggningar till skolor och industrier.

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[TransportOO]

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612