UPPSALAS FÖRSTA CERTIFIERADE
VENTILATIONSRENGÖRINGS FÖRETAG
Varför skall vi rengöra ventilationen, den fungerar ju?

En eftersatt och smutsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas "sjuka hus". Människors hälsa påverkas i hög grad av luften och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.

Smutsiga luftkanalsystem och fläktar orsakar hälsoproblem och ökad energiförbrukning samt ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger bättre inneklimat, mindre energiförbrukning och mindre slitage på utrustning och ett bättre skydd mot uppkomst av brand. Förbättrad ventilation ingår dessutom ofta i receptet för att lösa fuktproblem. Mögelbildningar och förökning av bakterier måste hållas tillbaka. Luft tar vi för givet, men även ett ventilationssystem behöver ha service och rengöras.

Ventilationssystemet transporterar bort den dåliga luften vi har förbrukat. Och ersätter med ny luft. Det talas ofta om vikten av en god utomhusluft. Men hur mycket talas det om luften vi andas inomhus? Det är ändå där vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid.

Ingenting i fastigheten är underhållsfritt. Precis som allt övrigt i huset behöver även ventilationen ses över och rengöras med jämna mellanrum!

FAKTA
Viktig information

Varje dygn andas en vuxen människa in 30 kilo, det vill säga 25 000 liter luft. Luften som vi andas inomhus innehåller det livsnödvändiga syret men även mindre nyttiga ämnen som ozon, radon och aromatiska kolväten. De flesta materiel som finns i hemmet, mattor, färger och flytspackel avger så kallade emissioner.

Dessa kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Dålig luft kan också ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. Det talas ofta om vikten av god utomhusluft. Men hur ofta talas det om luften vi andas inomhus?
Det är ändå där vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid.

Ventilationen är inte bara viktig för vår hälsa, utan även för husets välmående. Ventilationen i ett hus fungerar som människans lungor. Desto Skitigare lungor ju sämre mår man. Ett skitigt ventilationssystem påverkar flödena. Mindre luft passerar i systemet och ventilationsfläktarna får arbeta hårdare för att få luften att cirkulera. Konsekvensen är sämre inneklimat, svårare att få bort fukt från badrum och tvättstugan = större risk för mögel samt högre energiförbrukning och mer slitage på utrustningen.

”VAR MEDVETEN OM ATT LUFTEN UTE ÄR NÄSTAN ALLTID BÄTTRE ÄN DEN INNE.”

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[TeleportVR]

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612