UPPSALAS FÖRSTA CERTIFIERADE
VENTILATIONSRENGÖRINGS FÖRETAG
Våra tjänster
Stacks Image 200
Varför skall vi rengöra ventilationen, den fungerar ju?
utsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas "sjuka hus". Människors hälsa påverkas i hög grad av luften och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.
Stacks Image 270
Nu är det fritt fram att byta sotare
Brandförsvaret är den myndighet som ansvarar för brandskyddskontroll och rengöring av eldstäder och rökkanaler. Brandskyddskontroll och rengöring sker genom brandförsvarets försorg. Upplands Ventilationstjänst AB är godkänd av Uppsalas brandförsvar att utföra sotning av eldstäder och imkanaler. Gör som många andra använd Upplands Ventilationstjänst AB för att utföra sotning av era anläggningar.
Stacks Image 437
Nyinstallationsbesiktning
Överlåtelsebesiktning
Statusbesiktning
Stacks Image 492
Info kommer inom kort...
Stacks Image 510
Info kommer inom kort...
Stacks Image 524
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[TransportTjanster]

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612