UPPSALAS FÖRSTA CERTIFIERADE
VENTILATIONSRENGÖRINGS FÖRETAG
Nyinstallationsbesiktning

Har du installerat en ny eldstad eller skorsten så skall det göras en nyinstallationsbesiktning.
Det skall även göras en bygganmälan minst 2 veckor innan byggstart till Statsbyggnadskontoret. Vid en nyinstallationsbesiktning går vi igenom handlingarna samt kollar att anläggningen är installerad enligt medföljande monterings anvisningar eller enligt dagens gällande byggnormer så eldning kan ske på ett betryggande sätt.


Överlåtelsebesiktning

Vid tex köp eller försäljning av en fastighet bör man undersöka statusen på den befintliga anläggning så inga oväntade utgifter dyker upp inför ett husköp. Vid en överlåtelsebesiktning går man grundligt igenom eldstaden samt hela skorstenen, med hjälp av en kamera som firas ner i skorstenens kanaler så upptäcker man eventuella brister i kanal systemet. Vi provtrycker även samtliga rökkanaler i skorstenen för att se tätheten på rökkanalerna så inga brandfarliga lekage finns. Efter besiktning får ni ett utlåtande samt ett åtgärdsförslag vid eventuella brister.


Statusbesiktning

Vill du veta statusen på din anläggning om den är behov av renovering eller inför en installation av braskamin på befintlig skorsten så är det alltid bra att undersöka sin anläggning innan installationen. Eller har du kanske rentav redan gjort en renovering? Med statusbesiktning samt funktionsundersökning får du klara besked om hur uppdraget blivit väll utfört av muraren, kakelugnsmakaren eller skorstenstätaren. Du får ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Bra att veta för din trygghet, och plånboks skull.

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[TransportBesiktning]

BESIKTNING
SOTARINTYG

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612