UPPSALAS FÖRSTA CERTIFIERADE
VENTILATIONSRENGÖRINGS FÖRETAG
Bra att veta om eldstäder! Går du och drömmer om en eldstad? Då är det mycket och tänka på. Här följer några av UPPLANDS Ventilationstjänst råd till alla som drömmer om ny eldstad i huset.
Att tänka på innan du installerar en eldstad

  • Ändamål. Vad ska eldstaden användas till? Trivsel eller uppvärmning? Önskas värme snabbt eller bör den kunna avge värme t ex hela natten? Ska den användas till matlagning? Det finns många typer att välja mellan och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

  • Typgodkännande. En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i miljö-lagstiftningen.

  • Montering. Typgodkända produkter har anvisningar for hur eldstäderna skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav. Om du inte själv ska installera eldstaden bör du i förväg begära att se monteringsanvisningen.

  • Besiktning. En nyinstallerad eldstad ska besiktigas av en fristående sakkunnig innan den tas i bruk.

  • Miljögodkänd. Är eldstad som har lägre tjärutsläpp än byggreglerna rekommenderar. Verkningsgrad, det vill säga hur mycket värme eldstaden alstrar i förhållande till bränslemängden. Ju högre verkningsgrad desto bättre.
  • Rökgastemperatur och skorsten. Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350 grader.

  • Vikt. Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg måste bjälklagets bärighet kontrolleras.

  • Pris. Hur mycket får din eldstad kosta? Tänk på att det ibland behövs en skorsten som i vissa fall kostar lika mycket som eldstaden.

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[TransportBAV]

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612