UPPSALAS VENTILATIONSTJÄST AB ÄR GODKÄNDA
AV UPPSALA BRANDFÖRSVAR
Nu är det fritt fram att byta sotare
Brandförsvaret är den myndighet som ansvarar för brandskyddskontroll och rengöring av eldstäder och rökkanaler. Brandskyddskontroll och rengöring sker genom brandförsvarets försorg. Upplands Ventilationstjänst AB är godkänd av Uppsalas brandförsvar att utföra sotning av eldstäder och imkanaler. Gör som många andra använd Upplands Ventilationstjänst AB för att utföra sotning av era anläggningar.
  • Vi har utbildad personal med många års erfarenhet för att på ett säkert sätt kunna utföra rengöringen samt rådgivning av er anläggning.
  • Om du väljer att låta Upplands Ventilationstjänst AB för att utföra sotning får du hög yrkeskompetens med lägst skorstensfejarutbildning.
Stacks Image 45
Stacks Image 717
Ett godkännande av Brandförsvaret måste göras första gången då följande blankett måste fyllas i. Våra uppgifter är ifyllda det du behöver göra är att fylla dina uppgifter samt skriv ut ansökan skicka den till följande adress:

Uppsala Kommun
Brandförsvaret
753 75 UPPSALA

VIKTIGT: När ni fått ett godkännande från Uppsala Kommun, skall en kopia av godkännandet skickas till oss, därefter kan vi börja utföra jobb.

Ni kan skicka in bekräftelsen på följande sätt:

POST
Upplandsventilations Tjänst AB
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


E-POST
info@upplandsventilationstjanst.se

I övriga frågor ring gärna oss så berättar vi mer, TEL: 018 - 51 00 20

SOTNING

Stacks Image 483
NYHETER
Upplands Ventilationstjänst AB är godkända av Uppsala brandförsvaret för sotning
Stacks Image 121
VÅRA FILMKLIPP
Ta en titt på våra filmklipp
Stacks Image 497
VÅRA TJÄNSTER
UPPLANDS Ventilationstjänst AB är ett etablerat företag med många års erfarenhet av branschen. Vi står för bra service samt god kvalité och sätter kundens behov i fokus. Vi finns till för er och inte tvärt om. UPPLANDS Ventilationstjänst AB är anslutna till RSVR Sveriges Riksförbund för ventilationsrengörare.
Stacks Image 518
OFFERT FÖRFRÅGAN
--> Begär en offert!
Stacks Image 1462
KONTAKTA OSS
Besöksaddress:
Bälinge-Svista 55
755 93 UPPSALA


Tel: 018 - 51 00 20
Stacks Image 1612