Imkanaler, vad är det?

Imkanal är den ventilationskanal som leder bort luft från där du lagar mat. Det är alltså den ventilation som leder bort matos, fett och ånga från köksfläkten. Eftersom de flesta av oss använder någon typ av fett vid tillagning av mat fastnar det som konsekvens av detta fett i kanalen. Det är detta kvarliggande fett som kan öka risken för att en brand uppstår om det inte rengörs.

Imkanalerna har tidigare omfattats av kraven för sotning men 2004 avfärdades lagen för rensning av spisfläktar/imkanaler, vilket gör att det inte längre finns ett lagkrav på att sota, rengöra och rensa imkanalen. Att regelbundet utföra ventilationsrengöring är däremot en viktig del i att upprätthålla ett fungerande brandskydd.

Klassificering av Imkanaler

Alla imkanaler går att dela in i olika klasser. Klassificeringen av imkanaler är baserad på kanalernas komplexitet när det kommer till aspekter i till- och frånlufts funktioner hos ventilationen.

Imkanaler är klassade från klass 1a till klass 3. Klass 3 är den lägsta klassificeringen och är den vanligaste i hushåll.

Imkanal: Klass 1a

Den mest avancerade klassificeringen får de ventilationssystem som klarar all form av matlagning. Det inkluderar även matlagning som utförs med hjälp av träkolsgrillning, stekbord och grillytor utan reningssystem. Denna typ av imkanal klarar av matlagningsugnar, hällar, grillar och spisar som drivs med såväl fasta som flytande bränslen. Klass 1a är vad som även kallas en fettbrandsbeständig imkanal.

Imkanal: Klass 1b

Imkanaler med klassificering 1b är det näst mest avancerade ventilationssystemet. Denna ventilationsklass ska klara valfri storköksutrustning som drivs med antingen el eller gas. Förutsättningen för klassificeringen är att hela systemet måste ha ett invändigt släckningssystem. Imkanaler i klass 1b system begränsar risken för att spridning av brand genom kanalsystemet. Denna klass har brandgasbeständiga imkanaler.

Imkanal: Klass 2a

Klassificering 2a har brandgasbeständiga imkanaler som klarar av matlagning som medför mindre beläggningar av fett eller brännbara material i kanalsystemet. Denna klass förekommer i kök som används för uppvärmning av mat eller används i begränsad omfattning, dvs. vid enstaka tillfällen.

Imkanal: Klass 2b

Imkanaler i klass 2a används vid storkök där kanalsystemet utrustats med reningssystem. Reningssystemet kan bestå av uv-ljus eller ozonrening som minskar de brännbara beläggningarna i imkanalen. Denna klassificering har brandgasbeständiga imkanaler.

Imkanal: Klass 3

Den lägsta klassificeringen är den som tilldelas hushållsspisar, kontors- och arbetslokalers spisar. Imkanaler i klass 3 är även de brandgasbeständiga.

Imkanalen är en viktig aspekt i brandskyddet. Det är viktigt att dessa kanaler rengörs och kontrolleras med jämna mellanrum.

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.