Din sotare i Uppsala, Tierp och Östhammar

Upplands Ventilationstjänst är ett företag som i över 15 år har förbättrat Uppsalas inomhusmiljöer med våra certifierade medarbetare. Vi är stolta över vår kunskap och yrkesskicklighet. När du anlitar någon av våra medarbetare i Uppsala kan du vara säker på kvalitet och service.

Vi är avtalad leverantör för sotning och brandskyddskontroll i kommunerna Uppsala, Östhammar och Tierp.

Intervallerna mellan sotningar och brandskyddskontroll är olika, om du är osäker på när det är dags för nästa sotning eller brandskyddskontroll är det bara att du kontaktar oss!

Sotning

När du eldar uppstår sotbeläggningar i både rökkanalen och förbränningsanläggningen. För att förhindra att dessa beläggningar antänds av brandgaserna och att en brand (soteld) uppstår är det därför lagstadgat med regelbunden sotning och rengöring för alla som har en eldstad i bruk.

När vi sotar din eldstad och rökkanal rengör vi noggrant alla ytor där rökgaser passerar. När sotbeläggningarna tas bort minimeras både skadeverkningarna vid en brand och risken för att en skorstensbrand kan uppstå.

Lagar och regler för sotning

Kraven för sotning och den som utför sotningen regleras av bland annat Lagen och förordningen om skydd mot olyckor (2003:778 & 2003:789), Plan- och bygglagen (2010:900), och MSB:s författarsamling (2014:6). Lagarna och reglerna bestämmer exempelvis hur ofta en sotning måste utföras, vilka skyldigheter du som fastighetsägare har och vilka utbildningar en sotare eller brandskyddskontrollant måste ha för att få utföra jobbet.

Upplands Ventilationstjänst är avtalad leverantör för sotning och brandskyddskontroll i sotningsdistrikten Uppsala, Östhammar och Tierp, och vi har självklart alla de certifieringar och godkännanden som krävs för att utföra dessa arbeten.

Får man utföra sotning själv?

I vissa fall kan du som fastighetsägare vara tillåten att utföra så kallad egensotning. Detta kräver dock att du har bra kunskap om sotning och hur den ska genomföras, och detta måste styrkas i en särskild ansökan till kommunen. I samma ansökan ska du även lista samtliga objekt som du vill kunna sota själv. Därefter avgör kommunens brandförsvar om du faktiskt anses vara tillräckligt kompetent för att få utföra din sotning själv, och vilka av sotningsobjekten beslutet gäller.

Om du sotar själv utan tillåtelse finns en stor risk att din hemförsäkring inte täcker eventuella skador och olyckor i framtiden. Det gäller även om du anlitar en aktör utan skorstensfejarutbildning och godkännande av brandförsvaret.

Köpa hus med eldstad

När du ska köpa ett hus med eldstad och skorsten är det viktigt att du besiktigar och provtrycker eldstäderna och skorstenarna. Vi rekommenderar att besiktningen görs innan kontraktet skrivs för att undvika dyrbara tvister efter.

Om du nyligen har köpt ett hus med eldstad kan det vara bra att kontrollera med kommunens avtalade sotare att eldstad och skorsten har sotats och brandskyddskontrollerats. Om din eldstad inte har genomgått en brandskyddskontroll har den nyttjandeförbud och får alltså inte användas.

Sotarintyg för imkanal

Imkanal kallas den ventilation som för bort luft från det ställe där du lagar mat. Denna kanal har särskilda krav vad gäller brandsäkerhet, uppfångningsförmåga och placering. Därför är det viktigt att vid nyinstallationer få ett så kallat sotarintyg utfärdat. Ett sotarintyg baseras på en nyinstallationsbesiktning och är en garanti på att arbetet är korrekt utfört och följer de lagar och restriktioner som finns gällande imkanaler och ventilation i kök. Sotarintyg är även viktigt för din försäkring. Upplands Ventilationstjänst utför nyinstallationsbesiktningar och utfärdar sotarintyg.

Säkerhet på tak

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Mer information finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida.

Sprängning och andra vibrationsalstrande arbeten

I samband med sprängning eller vibrationsalstrande arbeten är det viktigt att skorstenen kontrolleras innan arbetet påbörjas och efter att arbetet är avslutat. Kartläggningen görs för att upptäcka om det har uppstått några skador i samband med arbetena.

Förberedelser inför sotningen

För att vi ska kunna utföra sotningen på ett säkert sätt behöver du förbereda inför besöket. Om vi av arbetsmiljöskäl inte kan ta oss upp på taket eller utföra sotningen på ett säkert sätt så kommer vi tyvärr behöva boka om besöket och debitera för detta.

Tillgång till fastigheten

Vi behöver såklart tillgång till din fastighet och alla objekt som ska sotas. Om du inte själv kan vara hemma kan du exempelvis be en granne släppa in oss, eller lämna en nyckel till oss inför besöket.

Ha stegen framställd

Husets stege ska vara framställd, och framskottad om det är snö. Markstege, takstege och glidskydd måste vara hela och av god kvalitet.

Förbered ditt hem

Även om sotaren är försiktig så kan en hel del sot och smuts stöka ner runt din eldstad. För att göra städningen så enkel som möjligt för dig så kan du förbereda genom att lägga något skyddande över golvet, och flytta undan möbler och inredning som du inte vill ska smutsas ner. Tänk även på att flytta ömtåliga saker så att de inte riskerar att välta när vi behöver använda otympliga redskap.

Ställ fram sopskyffel och kärl

Ställ fram en sopskyffel och lämpligt kärl för sotaren att hälla sotet i. Kärlet bör vara i plåt och ska vara anpassat för ändamålet med tätslutande lock. Du bör också lägga fram en förlängningssladd för oss att koppla in vår sotsug i, om det inte finns ett eluttag i anslutning till eldstaden.

Undvik att elda och förbered eldstaden

Du bör undvika att elda samma dag som sotaren ska komma. Eldstaden ska vara nedsläckt och lösa föremål ska vara bortplockade.

Vanliga frågor och svar

Hur ofta behöver du sota?

Enligt lag är det obligatoriskt att genomföra sotning med regelbundna intervaller. Bestämmelserna om dessa intervaller fastställs av den gemensamma räddningsnämnden för Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner. Det är denna nämnd som ansvarar för att fastställa och reglera tidsspannet mellan varje sotning för att säkerställa brandsäkerheten och upprätthålla överensstämmelse med lagkraven för eldstäder och skorstenar. Läs om hur ofta du behöver sota och på ytterligare information hos Uppsalas brandförsvar.

Vad kostar sotning?

Årligen beslutar räddningsnämnden om avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Dessa avgifter är tillämpliga i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Du debiteras en avgift enligt den aktuella taxan vid tidpunkten för genomförandet av rengöringen eller brandskyddskontrollen. Detta system säkerställer att kostnaderna återspeglar de aktuella räddningstjänstavgifterna vid varje specifik tidpunkt och på de geografiska platserna nämnda ovan. Läs mer om exakta priser här.

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.