Ventilations­rengöring för friskare luft

Behöver man rengöra ventilationssystem?

Det korta svaret är, ja. Ett smutsigt ventilationssystem kan orsaka en mängd problem. Om smutsen i ventilationen inte tas bort leder det till en sämre luftcirkulation. Den dåliga luftcirkulationen kan sen göra att människor och djur som vistas i utrymmet får hälsobekymmer.

Eftersom en ventilationsanläggning som inte rengjorts får arbeta hårdare ökar det även energikostnaderna och slitaget. Förutom energi och hälsa ökar det även brandrisken att ha smutsig ventilation. Att regelbundet genomföra ventilationsrengöring är alltså viktigt för människor, inomhusmiljön och brandsäkerhet. För imkanaler där det även förekommer en större mängd fett är det extra viktigt med att rengöra kanalen ur ett brandskyddsperspektiv.

Ventilationsrengöring hur ofta?

I kommersiella fastigheter och i flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningar är det bra att rengöra ventilationen var 3:e år. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationsrengöringen sker tillräckligt ofta. Självklart beror intervallen för rengöringen på ventilationens användning, dess dimensioner, ventilationstyp och lokalerna som ska ventileras. Oavsett vilken typ av ventilationssystem det handlar som så bör det egentligen inte går mer än 3 år mellan rengöringarna, för att säkerställa god funktion och ett hälsosamt inomhusklimat.

Det är speciellt viktigt att regelbundet rengöra, serva och kontrollera ventilationen i lokaler som barn befinner sig. Visste du exempelvis att misskött och smutsig ventilation är en av de störst bidragande faktorerna till att barn utvecklar astma och allergi? Det är alltså väldigt viktigt att ventilationen i skolor och förskolor genomgår regelbunden ventilationsrengöring.

Rengör ventilationen & spara pengar

Att se till att en fastighets ventilation är rengjord är alltså inte bara viktigt för hälsan. Det minskar även energikostnaderna efter som ventilationsanläggningen enklare kan cirkulera luften. Smuts, damm och avlagringar gör alla att ventilationen får arbeta hårdare och bidrar alltså till att energiförbrukningen stiger.

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.