OVK Besiktning Uppsala

Upplands Ventilationstjänst är certifierade specialister på Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). Vi hjälper er säkerställa funktionen av ert ventilationssystem och spara in på energiförbrukningen.

Syftet med ventilationsbesiktning är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader samt att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt. Upplands Ventilationstjänst är erfarna experter på OVK och vi finns här för att hjälpa dig. Har du frågor kring OVK besiktning eller vill boka en konsultation så kontakta oss gärna. 

Vad är OVK?

Precis som namnet insinuerar är OVK en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Det är sedan 1991 en lagstadgad kontroll som kräver att de flesta byggnader ska OVK besiktigas kontinuerligt av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant.

Hur ofta görs en OVK besiktning?

Vid nybyggnationer eller när det rör sig om ett annars helt nytt ventilationssystem ska en OVK göras innan systemet tas i bruk. Efter detta ska ventilationssystemet för de flesta byggnader sedan besiktigas regelbundet, intervallen för OVK besiktning är var tredje eller sjätte år.

OVK intervall

I tabellen nedan kan du se vilket besiktningsintervall som gäller för din byggnad. Det som avgör OVK intervallen är dels vilken typ av byggnad det rör sig om samt vilken typ av ventilationssystem man har. Om du är osäker på vilken OVK intervall som gäller för din byggnad kan du höra av dig till oss!

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Ventilationskategorier:

S-ventilation: självdragsventilation.
F-ventilation: fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden.
FT-ventilation: fläktventilation med fläktstyrda frånlufts- och inluftsflöden.
FX-ventilation: F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation: FT-ventilation med värmeåtervinning.

OVK protokoll & OVK intyg

OVK protokollet innehåller alla det delar som ska kontrolleras. Ett OVK protokoll ska göras i två exemplar där det ena skickas till kommunen och det andra ges till byggnadsägaren.

I protokollet skriver kontrollanten ner resultatet av OVK besiktningen och noterar även eventuella fel och brister i ventilationen som behöver åtgärdas i protokollet.

Efter genomförd OVK besiktning får fastighetsägaren ett intyg på att besiktningen har gjorts, här anger kontrollanten datum för besiktningen och datum på när nästa obligatoriska ventilationskontroll ska genomföras. Detta intyg ska byggnadens ägare sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden.

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.