Vanliga frågor kring ventilation, imkanaler, OVK & mer

Vi har alla någon slags ventilation hemma oavsett om det är självdrag, FT- eller FTX-ventilation, men alla har inte lika bra koll på ventilation som oss.

Därför har vi samlat några vanliga frågor som kan uppstå kring ventilation, imkanaler och OVK här.

Vanliga frågor & svar

Vad är ventilation?

Ventilation är den process av luftväxling som sker i en fastighet när ny luft tas in och gammal luft släpps ut. Syftet med ventilation är att tillföra ny frisk luft för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Varför är ventilation viktigt?

Konsekvenser som kan uppstå till följd av dålig ventilation är dåligt inomhusklimat, i form av kvav luft, fuktproblem och dålig lukt för att nämna några. Det är alltså viktigt för både din hälsa och fastighetens skick att ventilationen fungerar.

Vad finns det för olika ventilationssystem?

Självdragsventilation (S), Frånluftsventilation (F), Från- & tilluftsventilation (FT) är de tre vanligaste ventilationskategorierna. F och FT kommer även värmeåtervinning som förkortas FX eller FTX.

Hur vet jag vilken typ av ventilationssystem jag har?

Enklaste sättet för att få reda på vilken typ av ventilationssystem du har är att kontakta en ventilationstekniker. Här är några väldigt förenklade riktlinjer för ventilationssystem. Självdragsventilation har inga fläktar. Förstärkt självdragsventilation har kompletterats med en fläkt oftast i badrum eller skorsten. Frånluftsventilation har ett mekaniskt frånluftssystem som för ut luft ur huset. Från- & Tilluftsventilation har ett mekaniskt system som för luft in i huset och ett som för luften ut ur huset.

Vad står X för i FX- och FTX-ventilation?

X är förkortningen på de ventilationssystem som har värmeåtervinning. Dessa ventilationssystem har en värmeväxlare som tar vara på den utgående luftens värme för att värma upp den inkommande luften.

Varför ska jag rengöra mitt ventilationssystem?

Ett rent ventilationssystem fungerar bättre och skapar ett bättre inomhusklimat. Dålig ventilation kan vara både dåligt för din hälsa och ditt hem.

Hur ofta bör jag rengöra ventilationskanalerna?

Behovet av rengöring skiljer sig från hus till hus och en stor faktor är byggnadens användningsområde. En skola, ett kontorshus, ett flerbostadshus och en villa skiljer sig i sin användning och har därför olika intervaller. Undrar ni vad som gäller för er? Kontakta oss direkt på info@uvtab.se.

Vad innebär OVK?

OVK, står för obligatorisk ventilationskontroll och är en ventilationsbesiktning som genomförs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det är avsett. OVK-besiktningar görs med 3-6 års mellanrum beroende på byggnadens ventilationssystem och användning. Läs mer om OVK här.

Behöver man genomföra service på ventilationen?

Ja för att förlänga ventilationssystemets livlängd är det bra att regelbundet serva ventilationen. Behovet och hur pass avancerad ventilationsservice som krävs beror på typen av ventilation. Självdragsventilation är den enklaste att serva och kräver oftast bara en funktionskontroll och rengöring. Större och mer avancerade ventilationssystem kräver tätare kontroller och med utförlig service. Upplands Ventilationstjänst erbjuder serviceavtal för ventilationsservice av mer avancerade ventilationssystem och ventilationsaggregat. Läs mer om ventilationsservice.

Behöver man byta luftfilter i ventilationsaggregatet?

Ja. Du behöver byta luftfiltret med jämna mellanrum. Hur ofta du behöver byta filtret beror på ventilationssystemets användning. En miljö som producerar mer damm och smuts behöver få filtret bytt oftare. Om filtret inte byts regelbundet leder det till sämre luftkvalitet och högre driftkostnader. Med vårt serviceavtal slipper ni oroa er över filterbyte, läs mer om ventilationsservice här.

Vad är en imkanal?

En imkanal är den ventilationskanal som leder bort luft från där du lagar mat, dvs. från köksfläkten/spiskåpan.

Varför ska jag rengöra imkanalen?

Nästan hälften av alla köksbränder startar vid spisen. En ren imkanal är en viktig del i brandskyddet. I imkanalen samlas fett och smuts som lätt kan antändas och förvärra skadan vid brand.

Vad innebär sotning?

Sotning är en rengöring av eldstäder, skorstenar och imkanaler. Vid sotning tas brännbara beläggningar bort för att minska risken för en sotbrand. Ibland används även ordet sotning för brandskyddskontroller av eldstäder, skorstenar och imkanaler. Läs mer om sotning här.

Vad är ett sotarintyg?

Vid nyinstallation av imkanaler med tillhörande spisfläktar eller nyinstallation av eldstäder med tillhörande skorsten ska en nyinstallationsbesiktning utföras. Resultatet av besiktningen är ett Sotarintyg.

Vem får sota?

I Uppsala Kommun får du som privatperson välja sotare. Ditt val av sotare måste godkännas av Brandförsvaret första gången. Godkännandet får du genom att skicka in en blankett. Som fastighetsägare kan man ansöka om egensotning när det kommer till rengörande sotning. En brandskyddskontroll måste däremot utföras av en teknikerutbildad sotare. Läs mer om våra sotartjänster.

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.