Ventilationsservice Uppsala

Upplands Ventilationstjänst är ledande i Uppland inom ventilationsservice. Våra certifierade experter säkerställer luftflöde, kvalitetskontrollerar och reparerar din ventilation.  

Det är viktigt med service av ventilationssystem för ökad livslängd av ditt ventilationssystem. För att säkerställa driften av ert ventilationssystem och för att minska störningar är det bra att regelbundet utföra service av ert ventilationssystem. Upplands Ventilationstjänst erbjuder löpande service av ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Optimera ditt inomhusklimat med regelbunden ventilationsservice

Att serva ventilationssystem är inte obligatoriskt och det finns inget reglerande regelverk som styr om, hur eller när en ventilationsservice ska genomföras. Även om det inte är obligatoriskt likt en OVK, att utföra service av ventilationssystem är det viktigt för funktionen och i slutändan ert inomhusklimat.

Varför rengöra ventilationskanalerna?

Ventilationssystem bör rengöras och servas ungefär vart tredje år eftersom den kontinuerliga driften leder till att smuts ansamlas i kanalerna. Andra problem som kan uppstå med årens gång är att:

  • Filter blir smutsiga och att luftflöde och cirkulation försämras.
  • I takt med att luftcirkulationen försämras ökar risken för fukt & mögelskador i våtutrymmen.
  • Motorer blir igensatta med damm och smuts.
  • Risken för att skador uppstår på fläktmotorer ökar.

Efter att service och rengöring av ventilationssystemet utförts är det vanligt att fastighetsägare och husägare märker av positiva skillnader i form av:

  • En ökad luftcirkulation och bättre luft och luftflöden.
  • Fukt och imma försvinner snabbare från våtutrymmen.
  • Mindre och lägre störande ljus från fläktmotorer.

Friskare och generellt bättre inomhusklimat både när det kommer till luft och värmeflöde.

Hur går en ventilationsservice till?

Service av ventilation innefattar flera delmoment allt från rengöring av ventilationsfläktar till byte av filter. Upplands Ventilationstjänst hjälper er med en grundlig och gedigen ventilationsservice. Vi ser till att ert ventilationssystem får den omtanke och kärlek den behöver.

När vi genomför en ventilationsservice inleder vi den med något som kallas luftflödesmätning där de olika luftflödena i ert ventilationssystem kontrolleras och vi får en överblick av skicket på ert system. Resultatet av luftflödesmätningen anges i enheten Liter per sekund och noteras i ett skriftligt protokoll.

Under servicen rengör vi alla ventilationskanaler och rensar dessa på smuts och damm. Vi rengör och rensar även fläktmotorer och rengör motorbladen med anpassad utrustning.

Efter rengöring och rensning av smuts och damm i ert ventilationssystem går vi igenom aggregat och delar av ventilationen som kan behöva bytas ut. Om nödvändigt byter vi sedan filter och kondensatorer i ventilationssystemet.

Efter utförd ventilationsservice gör vi återigen en luftflödesmätning och antecknar i det skriftliga protokoll som då innefattar de initiala värdena och de slutgiltiga. I protokollet noterar vi även vilka åtgärder som utfört i samband med er service.

Upplands Ventilationstjänst är verksamma i Uppsala med omnejd och hjälper såväl privatpersoner som företag och organisationer med allt inom ventilation.
Vi erbjuder löpande serviceavtal för ventilation där kunderna slipper tänka på serviceintervallerna för deras ventilationssystem såväl som enstaka serviceinsatser av ventilationsanläggningar.  Läs mer om vanliga frågor kring ventilation här.

Kontakta oss på Upplands Ventilationstjänst för att boka ventilationsservice eller teckna serviceavtal för din ventilation! 

    Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner du att Upplands Ventilationstjänst lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.